Olsztyński Park Naukowo Technologiczny

New product

Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny (OPN-T) powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

More details

Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny (OPN-T) powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Jest jednostką budżetową Gminy Olsztyn. Faktyczną działalność rozpoczął w 2013 r. po uroczystym otwarciu 7 listopada. Formalnie powołany został uchwałą nr XXXVIII/669/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie utworzenia z dniem 1 sierpnia 2013 roku jednostki budżetowej pn: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny (OPNT).

Przy Parku funkcjonuje Rada Naukowa powołana przez Prezydenta Olsztyna.

Cele główne:

- stworzyć możliwość nabycia przez firmy umiejętności konkurowania na rynku globalnym,

- wykorzystać kapitał ludzki w regionie na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji,

- włączać młodzież i dzieci w obszar zainteresowania nauką, przedsiębiorczością, kreatywnością. 

W chwili obecnej w OPN-T siedzibę znalazło 65 firm, które są na różnym etapie rozwoju i zaawansowania technologicznego. To przede wszystkim firmy działające w branżach: geoinformatycznej, informatycznej, biotechnologicznej.